New

Delivery from stock. Pir insulation board in various thicknesses, for optimum efficiency.

Pir insulation board in various thicknesses

Article file

Log in of registreer om het artikelbestand in excel te downloaden.

Disclaimer voor badhoevese.nl
Badhoevese Bouwmaterialenhandel B.V. (Kamer van Koophandel: 34049389), hierna te noemen Badhoevese, verleent u hierbij toegang tot badhoevese.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Badhoevese behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Badhoevese spant zich in om de inhoud van badhoevese.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op badhoevese.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Badhoevese.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op badhoevese.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Badhoevese.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op badhoevese.nl. Badhoevese oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op badhoevese.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Badhoevese nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Badhoevese en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Badhoevese, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.